JOIN IN APPLY RECRUIT TRAIN CONTACT US
YOUR LOCATION:HOME - ADD JINBAIWEI - CONTACT US
CONTACT US
Address: xinzhaizi Industrial Park, Ganjingzi District, Dalian 116039, China
Tel.: + 86 0411-86316038 e-mail: admin@jinbaiwei.net

CONTACT US 0411-86305555